Basından Seçmeler Mâhir İz Hoca

Metnin sonunda 'Tercüman 14 Temmuz 1974' ibaresi mevcuttur.