Turkey's Basic Water Resources And Water Map

Yazı sayfa 50-52'deki yazının İngilizce özetidir. Yazıda yazara ait fotoğraf bulunmaktadır.

  • Dergi: Çerçeve
  • Sayı: 42. Sayı
  • Tarih: Nisan 2007
  • Türü: Çeviri
  • Yazar: Veysel Eroğlu
  • Sayfa Numarası: 166
  • Anahtar Kelimeler: türkiye, çevre, kaynak, su
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Yazı sayfa 50-52'deki yazının İngilizce özetidir. Yazıda yazara ait fotoğraf bulunmaktadır.