Boğaziçi'nde Bir Hatıra: Gariban Said Paşa ve Sahil Sarayı

Yazıda resim, fotoğraf bulunmaktadır.