Türkiye'nin Linyit Üretimi Arttı

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.