Müezzinoğlu, "Bursa Büyüdükçe Türkiye Büyüyor"

Yazıda fotoğraf bulunmaktadır.