Kadınlarımız Düşünmeye Başlarkene Ek: Örnek Metin

Bu alıntının kaynağı 27 Eylül 1995 Milliyet Gazetesi olarak belirtilmiştir.