Bir Yanım Sırsız Ayna

Şiirde, başlığın altında el-Mutemed'den "Dünyanın muammasını yeni anladık, Artık topraktan elbiseyle uslanacağız" alıntısına yer verilmiştir.

  • Dergi: Kayıtlar
  • Sayı: 39. Sayı
  • Tarih: Ocak 1994
  • Türü: Şiir
  • Yazar: Erdal Çakır
  • Sayfa Numarası: 17
  • Anahtar Kelimeler: işık, mevsim, yağmur
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Şiirde, başlığın altında el-Mutemed'den "Dünyanın muammasını yeni anladık, Artık topraktan elbiseyle uslanacağız" alıntısına yer verilmiştir.