Sûfî Gelenek'ten

Sayfanın sol tarafında dergi künyesine yer verilmiştir.