İstanbullu Güzellik

Kapakta laleler içinden çekilmiş bir Ayasofya fotoğrafı vardır.

  • Dergi: Bir Nokta
  • Sayı: 76. Sayı
  • Tarih: Mayıs 2008
  • Türü: Kapak
  • Yazar: Halil Atlıhan
  • Sayfa Numarası: 1
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Kapakta laleler içinden çekilmiş bir Ayasofya fotoğrafı vardır.