Darü’l-Hikmeti’l-İslamiyye Azasından Ferid Bey Efendi’nin Ayasofya’daki Mevizeleri