Darü’l-Hikmetü’l-İslamiyye Azasından Ferid Bey Efendi’nin Ayasofya’daki Mevizeleri