Erzurum'lu bir alim Risale-i Nur hakkında ne diyor

Röportajı yapan: Mustafa Nezihi. Yazının sonunda devamı var notu vardır.

  • Dergi: İhlas
  • Sayı: 5. Sayı
  • Tarih: 13 Aralık 1963
  • Türü: Mülakat
  • Yazar: Belirtilmemiş
  • Sayfa Numarası: 4
  • Anahtar Kelimeler: risale-i nur
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Röportajı yapan: Mustafa Nezihi. Yazının sonunda devamı var notu vardır.