Hareket Yayınları Takdim Eder / Akşam Gümrükçüleri / Hüsrev Hatemi (Şiirler)