Türk Edebiyatında Tipler - VII Manas Destanı - II

37. sayfanın sonunda bir düzeltmeye yer verilmiş.