Dr. Marud Devalibi: İslam Gözüyle İhtilalci Sosyalizm Çeviren: Mustafa Mutlu