Türk Dilinde Uzun U Vokali

Yazıda mikrofon fotoğrafı bulunmaktadır.