Batıda Kadın Hakları Çalışmaları ve Kolonileşme Sürecindeki Yansımalarına İlişkin Olarak 19. Yüzyıl Hindistan Örneği

Yazıda konuya ilişkin resim bulunmaktadır.