İslâm Öncesi Türklerde Âhiret Algısı ve İslâmlaşma Sürecine Etkileri

Yazıda Dede Korkut'un, yuğ töreninin ve Orhun Abideleri'nden bir tanesinin resmi vardır.