Tanpınar Zebunluk Felsefi Güvensizlik

Yazıda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın fotoğrafı bulunmaktadır.