Safâhat Mübdi'i Mehmed Âkif

Metnin sonunda 'Servet-i Fünûn, Cild: 57, Sayı: 1478, 18/Kân. ev. 1340' ibaresi mevcuttur.