Tasavvufa Dair

Metinde çeşitli alıntılar mevcuttur. Yazarın isminin altında 'İstanbul Y. İslâm Ens. Tassavvuf Tarihi Muallimi' ibaresi mevcuttur.

  • Dergi: İslâm Düşüncesi
  • Sayı: 1. Sayı
  • Tarih: Mart 1967
  • Türü: Yazı
  • Yazar: Mahir İz
  • Sayfa Numarası: 31
  • Anahtar Kelimeler: tasavvuf
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Metinde çeşitli alıntılar mevcuttur. Yazarın isminin altında 'İstanbul Y. İslâm Ens. Tassavvuf Tarihi Muallimi' ibaresi mevcuttur.