Şeytanın Zâhidleri Aldatması

Metin yazarının isminin yanında (v. 597/1200) ibaresi mevcuttur.