Dili Sadeleştirme ve Uydurmacılık

Metnin sonunda Mehmed Akif'e ait bir şiir mevcuttur.