Metin Tetkikleri

Metnin sonunda yazarın eserinin kısa tanıtımı mevcuttur. Yazarın isminin altında 'İstanbul Y. İslâm Ens. İslâmi Türk Edebiyatı Öğretmeni' ibaresi mevcuttur.

  • Dergi: İslâm Düşüncesi
  • Sayı: 1. Sayı
  • Tarih: Mart 1967
  • Türü: Makale
  • Yazar: Necla Pekolcay
  • Sayfa Numarası: 55
  • Anahtar Kelimeler: lisan, metin tetkikleri
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Metnin sonunda yazarın eserinin kısa tanıtımı mevcuttur. Yazarın isminin altında 'İstanbul Y. İslâm Ens. İslâmi Türk Edebiyatı Öğretmeni' ibaresi mevcuttur.