Fakirlik Problemi ve İslâm

Metin yayında Cağaloğlu Yayınları'ndan neşredilecek bir kitaptan alınmıştır.