Aynaroz'daki Kitâb-ı Mübeccel

Metin Hac Yolunda, Onaltıncı mektuptan alıntılanmıştır.