Meşihat-ı İslamiye ve İlmiye Sınıfı

Metinde Çeşitli Fotoğraflar Mevcuttur.