Yassıada

Şiir Han Duvarları'ndan alıntılanmıştır.