10 Mart sene 325 tarihinde Meclis-i Mebusan riyaset-i celilesine keşîde edilen telgref suretidir