Hâl-i Hâzır Münasebetiyle Celâdet-i Askeriyye

Yazının sonunda "Mâbadı var" notu bulunmaktadır.