Hâl-i Hâzır Münasebetiyle Celâdet-i Askeriyye -mâbad-