Mahir İz Bey Akif'i Anlatıyor

Bölümde konuya dair fotoğraf mevcuttur.