İslam'da Tebliğ ve İrşad Kongresi

Konferans yeri ve tarihi: Medine-i Münevvere, 13-18 Şubat 1977