Na't-ı Şerif

Hazırlayan: Selçuk Eraydın

  • Dergi: Nesil
  • Sayı: 2. Cilt 13. Sayı
  • Tarih: Ekim 1977
  • Türü: Şiir
  • Yazar: Ziya Paşa
  • Sayfa Numarası: 39
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Hazırlayan: Selçuk Eraydın