Ayrılık ve Yabancılaşma Problemine Tasavvuf Açısından Bir Bakış -II-