Na't-ı Şerif

Hazırlayan: Selçuk Eraydın

  • Dergi: Nesil
  • Sayı: 2. Cilt 22. Sayı
  • Tarih: Temmuz 1978
  • Türü: Şiir
  • Yazar: Zâtî
  • Sayfa Numarası: 34
  • Yazı Hakkında Notlar:
    Hazırlayan: Selçuk Eraydın