Matürîdiyye Akaidine Dair Eserler

Yazının başında "Değerli Okuyucular, Dergimizin Aralık 1978 sayısında, Maturidiyye akaidine dair 5 kaynak eser tanıtmıştık. Bu sayıda sizlere, yine Bekir Topaloğlu'nun kaleminden aynı konuda 5 eser daha sunuyoruz." takdimi bulunmaktadır.