St. (Aziz) Agustin; Felsefi-Siyasi Görüşleri ve Etkileri