İktisattan Sosyolojiye: Vilfredo Pareto

"Sonu gelecek sayıda" notu bulunmaktadır.