İktisattan Sosyolojiye: Vilfredo Pareto

"Baştarafı geçen sayıda" notu bulunmaktadır. "Sosyoloji" üst başlığı vardır.