Mebuslar Nasıl Müzakere Ederler?

Yazının sonuna "Mâbadı var." notu düşülmüştür.