Sırat-ı Müstakim Risale-i Muteberesi Vasıtasıyla Bursa Mebusu Muhterem Tahir Beyefendi'ye