Müslümanlıkla Medeniyet: Müslümanlığa, Müslümanların Haline Bir Nazar

Yazının başına "Mâbad" notu düşülmüştür. Yazının müellifinin ve müterciminin isimleri ile çeviri olduğu bilgisi 163. sayı sayfa 98'de verilmiştir.