İnsafa Davet

Yazının sonunda "Ahmad, Hurşid, Mustafa, Sabri, Katolik Murahhasası Koçuryan Esnaf Kethüdası, Süleyman, Hamid, Re'fet" isimleri verilmiştir.