Diyânet İşleri Teşkîlâtına Dâir Yeni Bir Kanun Tasarısı

Yazının sonunda Ali Kemâl imzalı bir not bulunmaktadır.