1930'lu Yılların Romanlarına Yansıyan Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler Ecomonic And Social Developments As Reflected In The Novels Of 1930's

Yazıda fotoğraf, resim, görsel bulunmaktadır. Yazının başında İngilizce özet bulunmaktadır.