Garblılaşma Hareketleri Mahiyet, mâna ve değerleri