Sebilürreşad'ın Ellinci Yıldönümü

Yazının başında Ali Fuat Başgil'e ait bir fotoğraf bulunmaktadır.