İslâmcılık Cereyanı / Said Halim Paşa'nın Hayatı ve Görüşleri I. İslâmlaşmak

19. sayfada Said Halim Paşa'nın büyük boy portresi var.