Sebilürreşad'ın Ellinci Yıldönümü

Yazıda Mehmet Zeki Pakalın'a ait bir fotoğraf bulunmaktadır.